TÜSİAD SD²
 • Müşteri: TÜSİAD
 • Başlama Tarihi: 2018
 • Kapsam:
  • Web Tasarım
  • Web Geliştirme
  • Bakım & Destek
  • Responsive
 • Sistem:
  • PHP
  • Laravel
  • CSS3 & HTML5
SD² Ana sayfa

TÜSİAD tarafından 2018 yılında başlatılan program kapsamında dijital dönüşüm çalışması yürüten teknoloji kullanıcısı kurumsal şirketlerle, teknoloji üreten tedarikçi KOBİ’lerin tek bir platform aracılığı ile toplanması ve birlikte dijital çözümler üretmeleri amaçlanmaktadır.

Geliştirdiğimiz sistem kapsamında tüm program süreçlerinin online olarak gerçekleşebileceği bir platform tasarladık. Teknoloji Kullanıcısı olarak tanımlanan büyük firmaların çağrılarının tanımlanması, bu çağrılara özel çözüm geliştiren Teknoloji Tedarikçisi firma ve startup’ların ise başvurularını gerçekleştirebilecekleri formların geliştirilmesi yapıldı. Her döneme özel olarak ise Tedarikçiler eklenen Çağrılara başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

Başvuruların ön kontrolden geçirilmesinin akabinde, BÖD olarak tanımlanan bağımsız ön denetleyicilere özel olarak geliştirilen arayüz üzeründen kendilerine atanan çözümlerin puanlandırılması ve değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Teknoloji Kullanıcısı (TK) paneli aracılığı ile de TK’lar kendi çağrılarına gelen başvuruları, başvuruların ön kontrollerini, BÖD değerlendirme ve puanlarını görebilmekte, bu başvuruları farklı kategorilere ayırabilmektedirler.

TK tarafından seçilen başvurular ise Çözüm Dosyası oluşturmak adına, yine arayüz aracılığı ile online olarak toplantılar yapabilmekte ve tutanaklarını ekleyebilmektedirler. Bu sürecin sonunda ise Çözüm Dosyası arayüzü aracılığı ile TK ve TT’ler ortak Çözüm Dosyası’nı panellerinden birlikte oluşturabilmektedirler.

Başvuru ile seçilen firmaların açıklanması arasında geçen tüm bu sürede SD² projesi yönetimi ve TK’lar için gerekli olan daha başka bir çok online çözüm de (raporlama, veri takibi vs) sisteme eklenmiştir.

Evsid web sitesinin yönetimi, güncellenmesi, yapılandırılması ve geliştirilmesi düzenli olarak Web Danışmanlık hizmetimiz kapsamında Optimum tarafından sağlanmaktadır.
2008 - 2021 / Optimum Tasarım